Αν μολυνθείτε σήμερα, πότε θα εμφανιστούν οι πρώτες αλλοιώσεις;
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Συνήθως εμφανίζονται μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη μόλυνση. Αυτό έχουν αποδείξει οι μελέτες σε περιπτώσεις εμφανών κονδυλωμάτων. Υπάρχουν όμως και λίγες περιπτώσεις που εμφανίζονται κονδυλωματώδεις αλλοιώσεις πολύ αργότερα. Προφανώς το ανοσοποιητικό σύστημα κατέστειλε αρχικά τους HPV (σε λανθάνουσα μορφή – λανθάνουσα μόλυνση) αλλά μετά, σε κάποια χρονική στιγμή, κάμφθηκε και άρχισε να φουντώνει η φλεγμονή στα επιθήλια και να εμφανίζονται αλλοιώσεις.