Έχει σημασία από ποιόν τύπο HPV έχω μολυνθεί;
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Ναι έχει σημασία, επειδή η διαφορετικότητα στο DNA του ιού συμβάλλει ώστε ο κάθε γονότυπος να συμπεριφέρεται διαφορετικά. Οι γεννητικοί τύποι των HPV, που έχουν περιγραφεί μέχρι σήμερα είναι περίπου 40 και χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: Σε χαμηλού και υψηλού κινδύνου ανάλογα με τον κίνδυνο για καρκινογένεση. Τα οξυτενή κονδυλώματα οφείλονται στους HPV χαμηλού κινδύνου, οι καρκίνοι δημιουργούνται από τους HPV υψηλού κινδύνου.
Check here English Version