Γιατί είναι σημαντικό να γνωρίζω για τους HPV ;
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Οι γεννητικοί τύποι των HPV παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον επειδή έχουν συνδεθεί αιτιολογικά με σημαντικά νοσήματα στον άνθρωπο ( και καρκίνους).

Φλεγμονώδεις αλλοιώσεις στο δέρμα και στους βλεννογόνους των γεννητικών οργάνων <a href="http://mortakis.hpvinfocenter.gr/index.php/tooltips#kondilomata">Περισσότερα</a>Check here English Version