Ποιους καρκίνους προκαλούν οι HPV στις γυναίκες;
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Στις γυναίκες το κύριο όργανο στόχος των συγκεκριμένων ιών είναι ο τράχηλος της μήτρας. Πιστεύεται ότι οι HPV υψηλού κινδύνου προκαλούν το σύνολο σχεδόν των επιθηλιακών καρκίνων του τραχήλου της μήτρας. Συνδέονται όμως αιτιολογικά και με ένα μέρος των καρκίνων αιδοίου,  κόλπου και πρωκτού. Πρόσφατα ανακοινώθηκε ότι ένα σε ένα μικρό ποσοστό των καρκίνων στο στοματοφάρυγγα ανιχνεύτηκε το DNA των ογκογόνων HPV.
Check here English Version