Σχετίζονται οι HPV με καρκίνους της κεφαλής;
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν οι πρόσφατες ανακαλύψεις, με βάση τις οποίες θεωρείται ότι οι HPV προκαλούν ένα μέρος από τους καρκίνους σε περιοχές της κεφαλής και του τραχήλου (όπως αμυγδαλές, γλώσσα, ρινοφάρυγγα, λάρυγγα).
Check here English Version