Τι είναι το HPV – τεστ;
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Με το τεστ αυτό προσδιορίζεται αν υπάρχει στον τράχηλο της μήτρας DNA από ογκογόνους HPV. Δεν μας πληροφορεί ακριβώς για συγκεκριμένο τύπο HPV (όπως η PCR).
Check here English Version