Ποιες είναι οι μέθοδοι θεραπείας οξυτενών κονδυλωμάτων ;
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Οι μέθοδοι θεραπείας των οξυτενών κονδυλωμάτων διακρίνονται σε φαρμακευτικές και μηχανικές.
Οι φαρμακευτικές μέθοδοι περιλαμβάνουν τα φάρμακα:

  • Ποδοφυλοτοξίνη και imiquimod (τοποθετούνται από την ίδια την ασθενή)
  • Τριχλωρο-οξικό οξύ και ποδοφυλλίνη (εφαρμόζονται από το γιατρό)

Οι μηχανικές μέθοδοι περιλαμβάνουν:

  • Καταστροφή κονδυλωμάτων (κρυοπηξία, ηλεκτροδιαθερμία, Laser)
  • Εκτομή κονδυλωμάτων (λαβίδα βιοψίας, leep, νυστέρι)

Δείτε το αντίστοιχο video