Μόνο εγώ έχω HPV ;
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Η μόλυνση από τους HPV είναι πολύ συνηθισμένη, ιδιαίτερα στις νέες γυναίκες. Η πιθανότητα που έχει μια νέα γυναίκα να μολυνθεί από κάποιον HPV κατά τη διάρκεια της ζωής της υπολογίζεται πάνω από 80%.