Μετά τον εμβολιασμό, πρέπει οι γυναίκες να συνεχίσουν να ελέγχονται;
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Λόγω της μερικής κάλυψης, που παρέχουν τα εμβόλια, οι γυναίκες που τα κάνουν, θα πρέπει να συνεχίσουν να ελέγχονται προληπτικά (με τεστ Παπανικολάου κ.ά.). Πρέπει να ενημερώνονται, ότι είναι ακάλυπτες για τους υπόλοιπους ογκογόνους HPV.
Check here English Version
Διαβάστε Επίσης