Κολποσκόπηση – Βιοψία

κολποσκόπησηΤο κολποσκόπιο

To κολποσκόπιο είναι μικροσκόπιο χαμηλής ισχύος. Έχει μεγεθυντικούς φακούς και ενσωματωμένο δυνατό φωτισμό. Το δέρμα και οι εξετάζονται πριν και μετά από την εμβροχή τους με διάλυμα οξικού οξέος 5%.

κολποσκόπηση

Στο σχήμα φαίνεται μια διατομή από πλακώδες επιθήλιο στον τράχηλο της μήτρας. Στο αριστερό τμήμα το επιθήλιο είναι φυσιολογικό. Δεξιά το επιθήλιο έχει και η αγγείωσή του είναι άτυπη. Με βάση κάποια μορφολογικά χαρακτηριστικά που βλέπουμε στην επιφάνεια του , εντοπίζονται οι αλλοιώσεις και επιλέγεται η πιο ύποπτη περιοχή για λήψη βιοψίας. Οι βιοψίες γίνονται με ειδικές λαβίδες και δεν πονάνε. Το τμήμα του ιστού που λαμβάνεται, αποστέλλεται στο εργαστήριο για ιστολογική εξέταση.

H συνήθης ένδειξη για κολποσκόπηση είναι η ανεύρεση παθολογικών κυττάρων στο τεστ Παπανικολάου. Άλλες ενδείξεις είναι: ο έλεγχος ολόκληρου του κατώτερου γεννητικού συστήματος της γυναίκας για την ανεύρεση προκαρκινικών αλλοιώσεων, ο προεγχειρητικός σχεδιασμός και η μετεγχειρητική παρακολούθηση (μετά από επέμβαση για HSIL ή καρκίνο)..

Τι διαφορά έχει το τεστ Παπανικολάου από την κολποσκόπηση και τη βιοψία;

Στο τεστ Παπανικολάου συλλέγουμε ένα τυχαίο δείγμα κυττάρων από την επιφάνεια του τραχήλου της μήτρας και από τον ενδοτραχηλικό σωλήνα. Εάν αργότερα στην εξέταση των κυττάρων αυτών στο μικροσκόπιο ο γιατρός βρει κάποια δεν μπορούμε να γνωρίζουμε την ακριβή θέση από την οποία προέρχονται.

Η βιοψία προσφέρει ακριβή διάγνωση αλλά με μια προϋπόθεση: Να ληφθεί από το σωστό σημείο. Για να πάρουμε βιοψία από τη σωστή περιοχή πρέπει να γίνει κολποσκόπηση. Ο γιατρός που θα κάνει την κολποσκόπηση πρέπει να είναι εξειδικευμένος. Εάν δεν είναι, μπορεί να πάρει βιοψία από λάθος περιοχή και τα αποτελέσματα να είναι παραπλανητικά.

 

Το δέρμα καλύπτει το σώμα μας εξωτερικά, ενώ οι βλεννογόνοι καλύπτουν τις εσωτερικές κοιλότητες <a href="https://mortakis.hpvinfocenter.gr/index.php/tooltips#blenogonoi">Περισσότερα</a>
Προκαρκινικές φλεγμονώδεις αλλοιώσεις που οφείλονται στους HPV <a href="https://mortakis.hpvinfocenter.gr/index.php/tooltips#displasia">Περισσότερα</a>
Αποτελείται από κύτταρα σε ειδική διάταξη <a href="https://mortakis.hpvinfocenter.gr/index.php/tooltips#epithilio">Περισσότερα</a>
Κύτταρα με μεγαλύτερο, μη-φυσιολογικό πυρήνα <a href="https://mortakis.hpvinfocenter.gr/index.php/tooltips#atipa">Περισσότερα</a>
Βιβλία Αλεξάνδρου Μορτάκη
  • Γυναίκα και HPV. Γιατί δεν πρέπει να ανησυχείτε
  • Ενδοεπιθηλιακές Νεοπλασίες του Κατώτερου Γεννητικού Συστήματος
  • Μόλυνση από τους Ιούς των Ανθρωπίνων Θηλωμάτων (HPV)
  • Γυναίκα και HPV. Πρόληψη της Μόλυνσης και των Επιπλοκών της
Εκπαιδευτικά Άρθρα ΑΡΧΕΣ ΚΟΛΠΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ VIN ATYPICAL TRANSFORMATION ZONE Διαλέξεις P/P ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ HPV - CIN - ΚΑΡΚΙΝΟΥ