Το βιβλίο αυτό γράφτηκε για γιατρούς μη ειδικούς στο αντικείμενο της HPV μόλυνσης. Είναι οδηγός ενημέρωσης ασθενών.