Το βιβλίο αποτελεί ένα συνδυασμό κολποσκοπικού άτλαντα με περιστατικά HPV μόλυνσης και παράλληλα αναφέρεται στις βασικές γνώσεις καρκινογένεσης από τους συγκεκριμένους ιούς.