Τι γίνεται εάν προκύψει εγκυμοσύνη σε γυναίκα που δεν έχει συμπληρώσει και τις τρεις δόσεις;