Γιατί δεν πρέπει να ανησυχείτε για τους γυναικολογικούς καρκίνους από HPV, εάν ελέγχεσθε τακτικά;

Ο καρκίνος δε δημιουργείται από τη μια μέρα στην άλλη. Δεν εμφανίζεται αμέσως μετά τη μόλυνση. Μπορεί να περάσουν 10, 20, 30 ή και περισσότερα χρόνια από τη μόλυνση μέχρι την εμφάνιση του καρκίνου.

Πριν από τον καρκίνο συνήθως εμφανίζονται ύποπτες αλλοιώσεις, οι οποίες είναι δυνατόν να εντοπιστούν και να θεραπευτούν.
Check here English Version
Διαβάστε Επίσης