Κλασσικό τεστ Παπανικολάου

Ο γιατρός παίρνει κύτταρα από την επιφάνεια του τραχήλου με μια σπάτουλα και από τον ενδοτραχηλικό σωλήνα με ένα βουρτσάκι. Συλλέγονται, έτσι, πλακώδη κύτταρα από το εξωτερικό μέρος του τραχήλου, αδενικά κύτταρα από τον ενδοτραχηλικό σωλήνα και μεταπλαστικά κύτταρα από τη ζώνη μετάπλασης. Στη συνέχεια, το υλικό επιστρώνεται σε γυάλινα πλακίδια και μονιμοποιείται με χρήση σπρέι ή με εμβάπτιση των πλακιδίων σε διάλυμα αλκοόλης. Μετά τη μονιμοποίηση, τα πλακίδια αποστέλλονται στο εργαστήριο, όπου γίνονται ειδικές χρώσεις των κυττάρων και στη συνέχεια εξετάζονται στο μικροσκόπιο.
Check here English Version
Διαβάστε Επίσης