Δεν υπάρχει λόγος για πανικό – Υπάρχει πρόληψη!

Οι προκαρκινικές αλλοιώσεις μπορούν σήμερα, με τον προληπτικό έλεγχο, να εντοπιστούν και να θεραπευτούν πολύ πριν να εξελιχθούν σε καρκίνο. Ανιχνεύονται και εντοπίζονται με το τεστ Παπανικολάου, το HPV/DNA τεστ και την κολποσκόπηση.

Τα εμβόλια που κυκλοφορούν προλαμβάνουν τη μόλυνση από τους HPV 16 και 18. Αυτοί οι δύο γονότυποι ευθύνονται για το 70% των καρκίνων του τραχήλου της μήτρας και για το μεγαλύτερο ποσοστό των υπόλοιπων καρκίνων που σχετίζονται με τους HPV.