8. Αδενοκαρκίνωμα τραχήλου

8. Αδενοκαρκίνωμα τραχήλου

Η κολποσκοπική διάγνωση του αδενοκαρκινώματος είναι πολύ δύσκολη. Δεν υπάρχουν τυπικά χαρακτηριστικά και παθογνωμονικά σημεία σε όλες τις περιπτώσεις.

Στην κολποσκόπηση τίθεται υποψία όταν δούμε:

  • μεγάλες, ανομοιόμορφες αδενικές θηλές με σύντηξη μεταξύ τους, που εκτείνονται στον ενδοτραχηλικό σωλήνα.
  • άτυπη επιφανειακή αγγείωση (είτε εμφανή άτυπα επιφανειακά αγγεία, είτε εύθρυπτο και αιμορραγούν επιθήλιο) και
  • υπερκεράτωση γύρω από τα στόμια των αδενικών κρυπτών.

Στις εικόνες 1 έως 4 παρουσιάζονται περιπτώσεις αδενοκαρκινωμάτων.

cervical cancercervical cancer

Εικόνα 1. α και β Σύντηξη θηλών, μικρή εξέλκωση στο πρόσθιο χείλος.

cervical cancer Εικόνα 2. Άτυπη επιφανειακή αγγείωση. Αλλοίωση σοβαρού βαθμού που εισέρχεται στον ενδοτραχηλικό σωλήνα.

cervical cancercervical cancer

Εικόνα 3 α) Τεστ Παπανικολάου με ατυπία αδενικών κυττάρων. β ) Κολποσκοπική εικόνα. Υπερπλασία αδενικών θηλών και υπερκεράτωση γύρω από τα στόμια των αδενικών κρυπτών.

 

cervical cancercervical cancer

Εικόνα 4 α) Η ασθενής (35 ετών) προσήλθε με τεστ Παπανικολάου HSIL. Οι αλλοιώσεις δεν είναι τόσο εντυπωσιακές. Όμως υπάρχει υπερκεράτωση γύρω από τα στόμια των αδένων. β) Η ιστολογική έδειξε CIN 3 αλλά συνυπήρχε αδενοκαρκίνωμα.