Υπερηχογράφημα Μαστών

Το υπερηχογράφημα μαστών είναι μια απεικονιστική, μη επεμβατική, ανώδυνη εξέταση με την οποία εξειδικευμένος γιατρός αξιολογεί  διαταραχές στην ανατομική των μαστών (ογκίδια, κύστεις, κλπ).

Συνήθως δεν απαιτείται ειδική προετοιμασία.

Η ασθενής ξαπλώνει σε ύπτια θέση και ο γιατρός απλώνει ειδικό ζελέ στο δέρμα των μαστών και της μασχάλης μέσω του οποίου εκπέμπονται τα ηχητικά κύματα από το μηχάνημα στο μαστό και στη συνέχεια ανακλώνται πίσω για να δώσουν τη μορφολογία του ιστού.

Σήμερα χρησιμοποιείται και η έγχρωμη υπερηχογραφία που δίνει πληροφορίες για την αιμάτωση της εξεταζόμενης βλάβης.

Τα αποτελέσματα από την εξέταση είναι άμεσα.

Η εξέταση αυτή συνήθως χρησιμεύει για την διαφοροδιάγνωση μεταξύ κύστεων και συμπαγών όγκων στο μαστό.