Λήψη Βιοψιών τραχήλου μήτρας, κόλπου, αιδοίου

Βιοψίες από τον τράχηλο της μήτρας, τον κόλπο και το αιδοίο λαμβάνονται όταν υπάρχει υποψία για προκαρκινική αλλοίωση ή για καρκίνο.

Οι βιοψίες λαμβάνονται από τα πλέον ύποπτα σημεία αφού η συγκεκριμένη περιοχή αξιολογηθεί με το κολποσκόπιο.

Όπου κριθεί σκόπιμο γίνεται πριν τοπική αναισθησία για να μην πονέσει η ασθενής.

Διαβάστε περισσότερα