Τεστ Παπανικολάου

Το τεστ Παπανικολάου είναι η εξέταση των κυττάρων του τραχήλου της μήτρας.

Τα κύτταρα λαμβάνονται από τον Γυναικολόγο και διατηρούνται μέσα σε ειδικό υλικό. 

Μετά το υλικό αυτό υφίσταται ειδική επεξεργασία και ακολουθεί εξέταση των κυττάρων από τον Κυτταρολόγο στο μικροσκόπιο.

Ο σκοπός της εξέτασης είναι να εντοπιστούν προκαρκινικά ή καρκινικά κύτταρα -εάν υπάρχουν- και να ενημερωθεί η γυναίκα εάν χρειάζεται να υποβληθεί σε περαιτέρω έλεγχο (συνήθως κολποσκόπηση).

Διαβάστε περισσότερα