Χειρουργική Επέμβαση Ενδομητρίωσης

Η ενδομητρίωση είναι μια συχνή πάθηση που παίρνει το όνομά της από το ενδομήτριο, τον ιστό που επικαλύπτει τα εσωτερικά τοιχώματα του σώματος της μήτρας.

Στην πάθηση αυτή κύτταρα του ενδομητρίου αναπτύσσονται σε περιοχές έξω από την κοιλότητα της μήτρας (ωοθήκες, σάλπιγγες, περιτόναιο, έντερο και αλλού).

Οι έκτοπες αυτές εστίες ενδομητρίου αιμορραγούν προκαλώντας φλεγμονή στους γύρω ιστούς και συμφύσεις. Στις ωοθήκες εμφανίζονται ενδομητριωσικές κύστεις.

Η διάγνωση της ενδομητρίωσης επιβεβαιώνεται με λαπαροσκόπηση.

Η χειρουργική θεραπεία της ενδομητρίωσης γίνεται επίσης λαπαροσκοπικά στην πλειοψηφία των περιπτώσεων και περιλαμβάνει:

  • Λύση συμφύσεων
  • Αφαίρεση ενδομητριωσικών κύστεων
  • Καυτηριασμό εστιών ενδομητρίωσης

Η λαπαροσκοπική χειρουργική αντιμετώπιση έχει μεγάλα πλεονεκτήματα και προτιμάται σε σχέση με το ανοιχτό χειρουργείο, το οποίο γίνεται σπάνια μόνο σε επιλεγμένες περιπτώσεις (πολύ μεγάλες ενδομητριωσικές κύστεις, υποψία κακοήθειας, συμφύσεις από προηγούμενα χειρουργεία, συνδυασμός με υστερεκτομή, ανάγκη για παράλληλη χειρουργική στο έντερο).

Διαβάστε περισσότερα