Το HPV τεστ:

  • Είναι μια εξέταση που μας πληροφορεί, εάν υπάρχουν υψηλού κινδύνου (ογκογόνοι) HPV στα κύτταρα του τραχήλου της μήτρας, σε τέτοια ποσότητα (ιικό φορτίο) που να σημαίνει ότι δημιουργούν λοίμωξη
  • Χρησιμοποιείται για την πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας.
  • Η επιμένουσα ή υποτροπιάζουσα λοίμωξη από τους ογκογόνους HPV αποτελεί την αρχή για καρκινογένεση στον τράχηλο της μήτρας.

Διαβάστε περισσότερα