Άμεση μικροσκόπηση, λήψη καλλιεργειών και μοριακών εξετάσεων

Η άμεση μικροσκοπική εξέταση κολπικών επιχρισμάτων είναι μια απλή και εύκολη εξέταση, που συνδυάζεται με τη γυναικολογική εξέταση.

Λαμβάνονται κυτταρικά επιχρίσματα με βαμβακοφόρο στυλεό από τα πλάγια κολπικά τοιχώματα και εξετάζονται αμέσως στο μικροσκόπιο.

Γίνεται στις περιπτώσεις εκείνες που ο γιατρός διαπιστώνει ότι υπάρχει κολπίτιδα και θέλει να έχει μια γρήγορη και αξιόπιστη εκτίμηση της χλωρίδας του κόλπου. Με τον τρόπο αυτό διαγιγνώσκεται η μυκητιασική κολπίτιδα, η τριχομοναδική λοίμωξη και η βακτηριακή κόλπωση.

Η άμεση μικροσκόπηση των κολπικών επιχρισμάτων συνδυάζεται πάντοτε με μέτρηση του κολπικού pH, κατά το χρόνο της γυναικολογικής εξέτασης.

Επίσης μπορεί να συνδυαστεί με λήψη καλλιεργειών κόλπου για αναζήτηση ειδικών μικροοργανισμών, όπως και με λήψη μοριακών εξετάσεων για αναζήτηση σεξουαλικώς μεταδιδομένων παραγόντων (STI’s) με μοριακές τεχνικές (NAATS).