Προκαρκινικές αλλοιώσεις

Το laser διοξειδίου του άνθρακα χρησιμοποιείται για τη θεραπεία επιλεγμένων περιπτώσεων με προκαρκινικές αλλοιώσεις σε:

  • Τράχηλο μήτρας (CIN2)
  • Κόλπο (VaIN2, VaIN3)
  • Αιδοίο (VIN)
  • Πρωκτό (AIN)

Η δέσμη laser καθοδηγείται από μικροχειριστήριο, που είναι προσαρτημένο στο κολποσκόπιο και ο γιατρός πραγματοποιεί την καταστροφή των αλλοιώσεων με ακρίβεια εκμεταλλευόμενος τις διαφορετικες μεγεθύνσεις που του παρέχει το κολποσκόπιο.

Επιλέγονται εκείνες οι περιπτώσεις που είναι βέβαιο ότι πρόκειται μόνον για προκαρκινικές αλλοιώσεις και δεν υποκρύπτεται διηθητικός καρκίνος.

Οι επεμβάσεις αυτές γίνονται από γιατρούς εξειδικευμένους στην κολποσκόπηση και στην παθολογία του κατώτερου γεννητικού συστήματος.

Διαβάστε περισσότερα