Αφαίρεση Ινομυωμάτων: Εξειδικευμένη Χειρουργική Παρέμβαση

Τα ινομυώματα είναι καλοήθεις όγκοι της μήτρας που εμφανίζονται κατά την αναπαραγωγική ηλικία της γυναίκας.

Μπορεί να είναι ασυμπτωματικά αλλά σε πολλές περιπτώσεις δημιουργούν αιμορραγίες και προβλήματα γονιμότητας.

Στις περιπτώσεις εκείνες που δημιουργούνται προβλήματα τα ινομυώματα πρέπει να αφαιρούνται.

Ο καλύτερος τρόπος αφαίρεσης των ινομυωμάτων είναι η ενδοσκοπική αφαίρεση. 

Η ενδοσκοπική αφαίρεση των ινομυωμάτων γίνεται μέσω του λαπαροσκοπίου ή μέσω του υστεροσκοπίου, ανάλογα με τη θέση και το μέγεθός τους.

Σε περιπτώσεις πολύ μεγάλων ινομυωμάτων μπορεί αυτές οι τεχνικές να μην εφικτές και να χρειαστεί να γίνει ανοιχτό χειρουργείο.

Εάν τα ινομυώματα ευρίσκονται στην κοιλότητα της μήτρας τότε μπορεί να αφαιρεθούν με τη βοήθεια υστεροσκοπίου.

Διαβάστε περισσότερα