Τι είναι το HPV – τεστ;

Το HPV τεστ:

 • Είναι μια εξέταση που μας πληροφορεί, εάν υπάρχουν ογκογόνοι HPV στα κύτταρα του τραχήλου της μήτρας, σε τέτοια ποσότητα (ιικό φορτίο) που να σημαίνει ότι δημιουργούν λοίμωξη
 • Χρησιμοποιείται για την πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας.
 • Ανιχνεύει τη λοίμωξη από τους ογκογόνους HPV. Αυτή η επιμένουσα ή υποτροπιάζουσα λοίμωξη από τους ογκογόνους HPV αποτελεί την αρχή για καρκινογένεση στον τράχηλο της μήτρας.
 • Η λήψη του HPV τεστ γίνεται όπως και η λήψη του τεστ Παπανικολάου.

Σε ποιές περιπτώσεις γίνεται HPV τεστ; 

Χρησιμοποιείται για την πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας. Πιο αναλυτικά:

 1. Το HPV τεστ συνιστάται για μαζικό προληπτικό έλεγχο των ασυμπτωματικών γυναικών (ηλικιών >25 ετών).
 1. Για παρακολούθηση ασθενών μετά από χειρουργική αφαίρεση προκαρκινικών αλλοιώσεων
 2.  και
 1. Για περαιτέρω έλεγχο αμφιλεγόμενων κυτταρολογικών ευρημάτων στο τεστ Παπανικολάου (πχ κατηγορία ASCUS).

Υπάρχουν HPV τεστ που δείχνουν και τον τύπο του ιού; 

Ναι, υπάρχουν HPV τεστ, τα οποία μας πληροφορούν, εάν υπάρχει μόλυνση ειδικά από τον HPV16 ή από τον HPV18 ή άλλον HPV υψηλού κινδύνου.

Υπάρχουν διαφορετικά HPV τεστ; 

Ναι, υπάρχουν. 

 • Παράγονται από διαφορετικές εταιρείες, αλλά βασίζονται στην ίδια φιλοσοφία.
 • Συνιστάται βέβαια να χρησιμοποιούνται μόνο αυτά που έχουν δοκιμαστεί διεξοδικά και έχει αποδειχθεί η αξιοπιστία τους. 
 • Τόσο οι ευρωπαϊκές όσο και οι αμερικανικές επιστημονικές εταιρείες και οργανισμοί (όπως π.χ. ο FDA) εκδίδουν σχετικές ανακοινώσεις για τα τεστ που θεωρούνται κατάλληλα.

Ποια είναι τα πιθανά αποτελέσματα του HPV τεστ και τι σημαίνουν; 

 • Αρνητικό: Σημαίνει ότι δεν βρέθηκαν ογκογόνοι HPV
 • Θετικό: Υπάρχουν ογκογόνοι HPV
 • Θετικό: για συγκεκριμένο τύπο (HPV16 ή HPV18 ή άλλους)

Εάν βγει θετικό το HPV τεστ, σημαίνει ότι έχετε κάτι σοβαρό; 

Όχι πάντοτε. 

 • Τις περισσότερες φορές, ιδιαίτερα σε γυναίκες μικρών ηλικιών, πρόκειται για απλή λοίμωξη. 
 • Όμως, υπάρχουν και αρκετές περιπτώσεις, στις οποίες ο έλεγχος που γίνεται, μετά από ένα θετικό αποτέλεσμα, αποκαλύπτει προκαρκινικές αλλοιώσεις και σε λίγες περιπτώσεις καρκίνο.

Μπορεί να γίνει το HPV τεστ μαζί με το τεστ Παπανικολάου; 

 • Ναι μπορεί να γίνουν μαζί HPV τεστ και τεστ Παπανικολάου (ο συνδυασμός των δύο εξετάσεων ονομάζεται «διπλό τεστ»). 

Ποιά εξέταση γίνεται μετά από ένα θετικό HPV τεστ; 

Μετά από ένα θετικό HPV τεστ συνήθως γίνεται κολποσκόπηση.

HPV τεστ: Ομιλία στο σεμινάριο κολποσκόπησης (Αθήνα – Χίλτον 2019)