Σε ποια όργανα εκτός από τον τράχηλο της μήτρας ενδέχεται να προκαλέσουν καρκίνο οι γεννητικοί HPV υψηλού κινδύνου;

Στις γυναίκες οι γεννητικοί HPV υψηλού κινδύνου (ογκογόνοι HPV) μπορεί να προκαλέσουν καρκίνο στο αιδοίο, στον κόλπο, στον πρωκτό και στον στοματοφάρυγγα.

Στους άνδρες μπορεί να προκαλέσουν καρκίνους στο πέος, στον πρωκτό και στον στοματοφάρυγγα. Οι ανωτέρω καρκίνοι είναι σπανιότεροι από αυτόν του τραχήλου της μήτρας. Λεπτομερής αναφορά στους καρκίνους που προκαλούνται από τους HPV σε διάφορα όργανα γίνεται στο κεφάλαιο 10.