Μετεγχειρητική παρακολούθηση των προκαρκινικών αλλοιώσεων και υποτροπές

Μετά τη θεραπεία των αλλοιώσεων χρειάζεται παρακολούθηση;

Οι ασθενείς ενημερώνονται πάντοτε για την ανάγκη παρακολούθησης μετά τη θεραπεία. Τονίζεται ιδιαίτερα ότι η όποια θεραπευτική αντιμετώπιση δεν τις απαλλάσσει από τους HPV και, επομένως, η πιθανότητα υποτροπής των αλλοιώσεων είναι μικρή αλλά υπάρχει (είναι περίπου 3%).

Οι ασθενείς με ιστορικό HSIL είναι αναγκαίο να ελέγχονται σε ολόκληρο το κατώτερο γεννητικό σύστημα.

Μετά τη θεραπεία για HSIL η παρακολούθηση γίνεται ανά εξάμηνο κατά τα δύο πρώτα χρόνια. Στο διάστημα αυτό έχει παρατηρηθεί μεγαλύτερη συχνότητα υποτροπών. Μετά τα δύο χρόνια, και εφόσον δεν υπάρχει πρόβλημα, η παρακολούθηση γίνεται ανά έτος. Τονίζεται, όμως, στις ασθενείς ότι πρέπει να τηρούν τα χρονοδιαγράμματα.

Μετά τη θεραπεία θα μεταδίδετε τη μόλυνση σε άλλους;

Αυτό εξαρτάται από δύο πράγματα. Πρώτον, από το πόσο επιτυχής είναι η θεραπεία που έγινε, ώστε να έχουν εξαλειφθεί όλες οι εμφανείς αλλοιώσεις και, δεύτερον, από την κατάσταση του ανοσοποιητικού συστήματος και από τη δυνατότητά του να καταστείλει τους HPV που παραμένουν μετά την καταστροφή των αλλοιώσεων. Συνήθως μετά την αφαίρεση των αλλοιώσεων μεσολαβεί ένα διάστημα 6-12 μηνών για να κατασταλεί ο HPV από το ανοσοποιητικό σύστημα, οπότε και μειώνεται δραστικά η μολυσματικότητα.

Αν κάνετε θεραπεία και εξαλειφθούν οι αλλοιώσεις από τους HPV, υπάρχει κίνδυνος να ξανακολλήσετε από τον σύντροφό σας;

Ακόμη και στην περίπτωση που αφαιρεθούν ή καταστραφούν οι εμφανείς αλλοιώσεις από τους HPV ο ιός παραμένει στην περιοχή του κατώτερου γεννητικού συστήματος, σε λανθάνουσα μορφή. Για τον λόγο αυτό είναι πιθανές και οι υποτροπές, ανεξαρτήτως εάν έρθουμε ξανά σε επαφή με τον άνθρωπο που μας μετέδωσε τον ιό.

Η επανεμφάνιση αλλοιώσεων συμβαίνει, συνήθως, επειδή το ανοσοποιητικό σύστημα δεν είναι ακόμη σε θέση να καταστείλει τον ιό. Όλα είναι θέμα ισορροπίας ανάμεσα στην ιογόνο δράση του HPV (που εξαρτάται από τον τύπο του ιού και τον αριθμό ιικών DNA – ιικό φορτίο) και στο αμυντικό σύστημα του οργανισμού. Στην περίπτωση πρόσφατης μόλυνσης, επειδή δε γνωρίζουμε εάν έχουμε φθάσει στη φάση εξισορρόπησης από το ανοσοποιητικό σύστημα, συνιστάται η χρήση προφυλακτικού για λίγους μήνες. Επίσης, μετά από θεραπεία, η χρήση προφυλακτικού επί ένα εξάμηνοέχει αποδειχθεί ευεργετική, προφανώς επειδή περιορίζει την ανατροφοδότηση με νέο ιικό φορτίο.