Τι σχέση έχουν τα οξυτενή κονδυλώματα και ο καρκίνος ;

Η πλειοψηφία των οξυτενών κονδυλωμάτων οφείλεται σε HPV χαμηλού κινδύνου. Ωστόσο, η γυναίκα που παρουσιάζει κονδυλώματα δεν μπορεί να γνωρίζει αν έχει μολυνθεί και από HPV υψηλού κινδύνου και πρέπει, όπως κάθε σεξουαλικά ενεργή γυναίκα, να εξετάζεται τακτικά, καθώς η πρόληψη είναι η καλύτερη προστασία για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας.