Καρκίνος του κόλπου και HPV 

Πόσο συχνός είναι ο καρκίνος του κόλπου; 

Ο καρκίνος του κόλπου είναι σπανιότερος σε σχέση με αυτόν του τραχήλου και του αιδοίου. 

Είναι μόνον οι HPV το αίτιο του καρκίνου του κόλπου; 

Ένα ποσοστό καρκίνων του κόλπου οφείλεται στους ογκογόνους HPV (60%). 

Στους συγκεκριμένους καρκίνους, που οφείλονται στους HPV, συνήθως προηγούνται προκαρκινικές αλλοιώσεις (HSIL/VaIN2,3). 

Ποιες γυναίκες διατρέχουν κίνδυνο για καρκίνο του κόλπου; 

Σε κίνδυνο για προκαρκινικές αλλοιώσεις και HPV σχετιζόμενους καρκίνους του κόλπου βρίσκονται οι γυναίκες:

  • Με ιστορικό προκαρκινικής αλλοίωσης ή καρκίνου στον τράχηλο της μήτρας. 
  • Που αφαίρεσαν τη μήτρα τους λόγω προκαρκινικών αλλοιώσεων ή καρκίνου του τραχήλου της μήτρας. 
  • Με προκαρκινικές αλλοιώσεις ή καρκίνο σχετιζόμενο με HPV στο αιδοίο και στον πρωκτό.
  • Που καπνίζουν ή βρίσκονται σε ανοσοκαταστολή. 

Πώς γίνεται η πρόληψη; 

  • Η πρόληψη γίνεται με τον εμβολιασμό και τον προληπτικό έλεγχο
  • Δεν υπάρχουν ειδικά προγράμματα πρόληψης για τον καρκίνο του κόλπου (όπως συμβαίνει με τον τράχηλο της μήτρας), επειδή είναι σπάνιος καρκίνος στον γενικό πληθυσμό. 
  • Όμως οι γυναίκες που έχουν ιστορικό προκαρκινικής αλλοίωσης ή καρκίνου στο κατώτερο γεννητικό σύστημα συνιστάται να ελέγχονται προληπτικά και στον κόλπο, ακόμη και εάν η μήτρα τους έχει αφαιρεθεί. Σκοπός του ελέγχου είναι η ανεύρεση και η θεραπεία προκαρκινικών αλλοιώσεων στον κόλπο (VAIN).

Ποια είναι η θεραπεία; 

Η θεραπεία είναι χειρουργική (κολπεκτομή) σε συνδυασμό με ακτινοθεραπεία.