Προκαρκινικές αλλοιώσεις κόλπου (VaIN)

Τι είναι VaIN;

Πρόκειται για αλλοιώσεις μέσα στο επιθήλιο του κόλπου. Αναφέρονται με τα αρχικά VaIN από τις λέξεις (Vaginal Intraepithelial Neoplasia – Ενδοεπιθηλιακή Νεοπλασία Κόλπου).

Οι αλλοιώσεις στον κόλπο διακρίνονται σε:

  • χαμηλού βαθμού (LSIL/VaIN1) και
  • υψηλού βαθμού (HSIL/VaIN2,3)

Η ταξινόμηση είναι αντίστοιχη με τις αλλοιώσεις από το πλακώδες επιθήλιο στον τράχηλο της μήτρας.

Με τον όρο «χαμηλού βαθμού» επισημαίνεται η καλή συμπεριφορά των αλλοιώσεων αυτής της ομάδας, που είναι συνήθως απλές κονδυλωματώδεις φλεγμονές και υποχωρούν μόνες τους.

Με τον όρο «υψηλού βαθμού» επισημαίνεται η πιθανότητα εξέλιξης αυτών των αλλοιώσεων σε διηθητικό καρκίνο του κόλπου.

Πώς γίνεται η διάγνωση;

Οι περισσότερες από τις αλλοιώσεις VaIN ανακαλύπτονται κατά τη διάρκεια της κολποσκόπησης, που γίνεται μετά από ένα ύποπτο τεστ Παπανικολάου.

Συνιστάται γενικά στην κολποσκόπηση να εξετάζονται και ο κόλπος και το αιδοίο.

Ο γιατρός εντοπίζει τις αλλοιώσεις στον κόλπο μετά από εμβροχή με διάλυμα οξικού οξέος και κατόπιν με το ιωδιούχο διάλυμα lugol. Το επόμενο βήμα είναι να ληφθούν βιοψίες, προκειμένου να διευκρινιστεί με ιστολογική εξέταση η βαρύτητα των αλλοιώσεων.

Ποιες αλλοιώσεις χρειάζονται θεραπεία;

Οι αλλοιώσεις χαμηλού βαθμού (LSIL/VaIN1) συνήθως υποχωρούν χωρίς θεραπεία.

Σε νέες γυναίκες οι αλλοιώσεις VaIN2 θα μπορούσαν να παρακολουθούνται για κάποιο διάστημα, επειδή κατά ένα σημαντικό ποσοστό οι συγκεκριμένες αλλοιώσεις υποχωρούν αυτόματα.

Παρότι η φυσική ιστορία της καρκινογένεσης στον κόλπο δεν έχει διευκρινιστεί πλήρως, είναι διεθνώς παραδεκτό ότι οι αλλοιώσεις υψηλού βαθμού (HSIL/ VaIN2,3) και ιδίως οι αλλοιώσεις VaIN3 πρέπει να θεραπεύονται.

Πώς θεραπεύονται οι αλλοιώσεις υψηλού βαθμού (HSIL/VaIN2,3);

Υπάρχουν δύο τρόποι θεραπείας των αλλοιώσεων:

  • Εξάχνωση των αλλοιώσεων με laser
  • Εκτομή των αλλοιώσεων

Η εξάχνωση των αλλοιώσεων γίνεται όταν δεν υπάρχει υποψία να παραβλεφθεί διηθητικός καρκίνος στο κολπικό τοίχωμα. Όταν υπάρχει υποψία να υποκρύπτεται διηθητικός καρκίνος, προτιμάται η αφαίρεση των αλλοιώσεων.

Μπορεί να εμφανιστούν προκαρκινικές αλλοιώσεις στον κόλπο σε γυναίκες που έχουν αφαιρέσει τη μήτρα τους;

Σε γυναίκες που έχουν ιστορικό υψηλόβαθμης αλλοίωσης ή καρκίνου στον τράχηλο της μήτρας υπάρχει κίνδυνος να εμφανιστούν προκαρκινικές αλλοιώσεις και καρκίνος στον κόλπο μετά την υστερεκτομή. Συνιστάται οι γυναίκες αυτές να παρακολουθούνται.

Τι επίδραση έχει το κάπνισμα στις αλλοιώσεις VaIN;

Το κάπνισμα θεωρείται ότι έχει επιβαρυντικό ρόλο και συνιστάται διακοπή του. Πιστεύεται ότι αυξάνει την πιθανότητα καρκινογένεσης αλλά και την πιθανότητα υποτροπής των αλλοιώσεων μετά από θεραπεία.
Check here English Version
Διαβάστε Επίσης