Προκαρκινικές αλλοιώσεις κόλπου (VaIN)

 

Αλλοιώσεις VaIN: Τι είναι;

Πρόκειται για αλλοιώσεις μέσα στο επιθήλιο του κόλπου. Αναφέρονται με τα αρχικά VaIN από τις λέξεις Vaginal Intraepithelial Neoplasia – Ενδοεπιθηλιακή Νεοπλασία Κόλπου.

Οι αλλοιώσεις στον κόλπο διακρίνονται σε: 

 • χαμηλού βαθμού (LSIL/VaIN1): οι αλλοιώσεις αυτές είναι συνήθως απλές κονδυλωματώδεις λοιμώξεις και υποχωρούν από μόνες τους. 
 • υψηλού βαθμού (HSIL/VaIN2,3): οι αλλοιώσεις VaIN 2,3 μπορεί να εξελιχθούν σε διηθητικό καρκίνο κόλπου. 

Η ταξινόμηση είναι αντίστοιχη με τις αλλοιώσεις από το πλακώδες επιθήλιο στον τράχηλο της μήτρας.

Αλλοιώσεις VaIN: Διάγνωση και θεραπεία

Πώς γίνεται η διάγνωση;

 • Οι περισσότερες από τις αλλοιώσεις VaIN ανακαλύπτονται κατά τη διάρκεια της κολποσκόπησης, που γίνεται μετά από ένα ύποπτο τεστ Παπανικολάου.
 • Συνιστάται γενικά στην κολποσκόπηση να εξετάζεται και ο κόλπος και το αιδοίο.
 • Ο γιατρός εντοπίζει τις αλλοιώσεις στον κόλπο, μετά από εμβροχή με διάλυμα οξικού οξέος και κατόπιν με το ιωδιούχο διάλυμα lugol. 
 • Το επόμενο βήμα είναι να ληφθούν βιοψίες, προκειμένου να διευκρινιστεί με ιστολογική εξέταση η βαρύτητα των αλλοιώσεων.

Πώς θεραπεύονται οι αλλοιώσεις υψηλού βαθμού (HSIL/VaIN2,3);

Υπάρχουν δύο τρόποι θεραπείας των αλλοιώσεων:

 • Εξάχνωση των αλλοιώσεων με laser
 • Εκτομή των αλλοιώσεων

Η εξάχνωση των αλλοιώσεων γίνεται, όταν δεν υπάρχει υποψία να παραβλεφθεί διηθητικός καρκίνος στο κολπικό τοίχωμα. 

Όταν υπάρχει υποψία, προτιμάται η αφαίρεση των αλλοιώσεων

Μπορεί να εμφανιστούν προκαρκινικές αλλοιώσεις στον κόλπο σε γυναίκες, που έχουν αφαιρέσει τη μήτρα τους;

Σε γυναίκες που έχουν ιστορικό υψηλόβαθμης αλλοίωσης ή καρκίνου στον τράχηλο της μήτρας, υπάρχει κίνδυνος να εμφανιστούν προκαρκινικές αλλοιώσεις και καρκίνος στον κόλπο, μετά την υστερεκτομή .

Συνιστάται οι γυναίκες αυτές να παρακολουθούνται.

Τι επίδραση έχει το κάπνισμα στις αλλοιώσεις VaIN;

Το κάπνισμα:

 • Έχει επιβαρυντικό ρόλο και συνιστάται διακοπή του
 • Αυξάνει την πιθανότητα καρκινογένεσης
 • Αυξάνει την πιθανότητα υποτροπής των αλλοιώσεων μετά από θεραπεία