Προκαρκινικές αλλοιώσεις αιδοίου (VΙN) σχετιζόμενες με HPV

Τι σημαίνει VIN;

Ο όρος VIN αναφέρεται στις προκαρκινικές αλλοιώσεις του αιδοίου και προέρχεται από τα αρχικά των λέξεων «Vulvar Intraepithelial Neoplasia» (Ενδοεπιθηλιακή Νεοπλασία Αιδοίου).

Ένα μέρος των καρκίνων του αιδοίου σχετίζεται αιτιολογικά με τους ογκογόνους HPV. Οι αλλοιώσεις που προηγούνται αυτών των καρκίνων ονομάζονται «αλλοιώσεις VIN σχετιζόμενες με HPV».

Ο HPV16 είναι ο συχνότερος αιτιολογικός παράγοντας.

Πώς ταξινομούνται οι αλλοιώσεις VIN που σχετίζονται με HPV;

Παλαιότερα γινόταν ταξινόμηση των αλλοιώσεων σε VIN1,2,3. Το σύστημα ταξινόμησης έχει αλλάξει όμως από το 2004, και με τον όρο VIN περιγράφονται σήμερα μόνο οι αλλοιώσεις υψηλού βαθμού (VIN2,3).

Οι αλλοιώσεις χαμηλού βαθμού χαρακτηρίζονται ως απλές κονδυλωματώδεις αλλοιώσεις.

Φαίνονται οι αλλοιώσεις VIN που σχετίζονται με HPV;

Οι περισσότερες από αυτές τις αλλοιώσεις φαίνονται στην εξέταση με γυμνό μάτι. Το χρώμα τους ποικίλλει. Συνήθως έχουν γκρίζο ή λευκό χρώμα. Μερικές φορές όμως έχουν αποχρώσεις του κόκκινου και του καφέ.

Οι σχετιζόμενες με HPV αλλοιώσεις VIN δεν προκαλούν συμπτώματα. Σε λίγες περιπτώσεις αναφέρεται κνησμός. Ανακαλύπτονται τυχαία από την ασθενή ή από τον γιατρό. Οι ασθενείς συχνά αναφέρουν ιστορικό κονδυλωμάτων ή ιστορικό με CIN.

Πώς γίνεται η διάγνωση των αλλοιώσεων;

Ελέγχεται η περιοχή του αιδοίου με το κολποσκόπιο, όπως πρέπει να ελέγχονται και ολόκληρο το κατώτερο γεννητικό σύστημα και η περιοχή του πρωκτού.

Η διάγνωση γίνεται πάντοτε μετά από λήψη βιοψίας και ιστολογική εξέταση.

Ποια είναι η αντιμετώπιση των αλλοιώσεων VIN που σχετίζονται με HPV;

Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, αλλοιώσεις VIN θεωρούνται μόνο οι αλλοιώσεις υψηλού βαθμού (VIN2,3). Για τις αλλοιώσεις αυτές συνιστάται θεραπεία.

Οι υποκλινικές κονδυλωματώδεις αλλοιώσεις, που ονομάζονταν παλαιότερα VIN1, δε συνιστάται να θεραπεύονται.

Πώς γίνεται η θεραπεία και με ποια κριτήρια;

Οι θεραπείες που εφαρμόζονται είναι οι εξής:

  • Χειρουργική αφαίρεση των αλλοιώσεων: Εφαρμόζεται όταν υπάρχει έστω και η παραμικρή υποψία να υποκρύπτεται διηθητικό καρκίνωμα αιδοίου. Εφαρμόζεται επίσης στις περιπτώσεις που οι αλλοιώσεις VIN βρίσκονται σε περιοχές του αιδοίου που έχουν τρίχες, επειδή το παθολογικό επιθήλιο στις περιοχές αυτές κατεβαίνει σε βάθος γύρω από τους θυλάκους των τριχών και δεν είναι δυνατόν να καταστραφεί με επιφανειακό laser.
  • Εξάχνωση των αλλοιώσεων με laser διοξειδίου του άνθρακα: Η μέθοδος αυτή θεωρείται η καλύτερη για την καταστροφή αλλοιώσεων. Εφαρμόζεται από εξειδικευμένο γιατρό μόνο στις περιοχές του αιδοίου που δεν έχουν τρίχες (για τον λόγο που αναφέρθηκε πιο πάνω). Η επούλωση είναι πολύ καλή, όπως και το αισθητικό αποτέλεσμα.
  • Κρέμα ιμικουιμόδης: Άρχισε να χρησιμοποιείται ως επικουρική των προηγούμενων μεθόδων θεραπείας για τη μείωση των υποτροπών. Χορηγείται όμως και σε επιλεγμένες περιπτώσεις ως θεραπεία πρώτης γραμμής (μικρές αλλοιώσεις, που εμφανίστηκαν πρόσφατα σε νέες γυναίκες), με στενή παρακολούθηση.

Υποτροπιάζουν οι αλλοιώσεις μετά τη θεραπεία; Χρειάζονται παρακολούθηση;

Οι υποτροπές των αλλοιώσεων μετά τη θεραπεία είναι πολύ συχνές. Για τον λόγο αυτό συνιστάται αυστηρή παρακολούθηση.