Σχετίζονται οι HPV με καρκίνους της κεφαλής;

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν οι πρόσφατες ανακαλύψεις, με βάση τις οποίες θεωρείται ότι οι HPV προκαλούν ένα μέρος από τους καρκίνους σε περιοχές της κεφαλής και του τραχήλου (όπως αμυγδαλές, γλώσσα, ρινοφάρυγγα, λάρυγγα).