Πώς ο HPV μπορεί να τρελάνει τα κύτταρά σας;

Μετά από επίμονη λοίμωξη των κυττάρων σας από έναν ή περισσότερους ογκογόνους HPV, μπορεί το DNA του ιού να ενσωματωθεί στο DNA κάποιων κυττάρων. Αυτό στην ουσία σημαίνει τη δημιουργία μεταλλαγμένων κυττάρων μέσα στον οργανισμό σας.

Ο οργανισμός σας μπορεί βέβαια να επιδιορθώσει ή και να καταστρέψει λίγα μεταλλαγμένα κύτταρα. Υπάρχουν ειδικοί μηχανισμοί ογκοκαταστολής. Αλλά δεν είναι πάντοτε αποτελεσματικοί. Το πρόβλημα με τους ογκογόνους HPV είναι ότι δεν έχουν μόνο τη δυνατότητα να προκαλούν μεταλλάξεις, αλλά παράλληλα εξουδετερώνουν τους μηχανισμούς ογκοκαταστολής που διαθέτετε. Σε ένα επόμενο στάδιο, εάν προκύψουν πολλές μεταλλάξεις, χάνεται εντελώς ο έλεγχος από τον οργανισμό σας. Τα μεταλλαγμένα κύτταρα πολλαπλασιάζονται αυτόνομα και ανεξέλεγκτα με γρήγορους ρυθμούς και δημιουργούν όγκους.

Διαβάστε Επίσης