Καρκίνος του αιδοίου σχετιζόμενος με HPV

Τι ποσοστό καρκίνων του αιδοίου αποδίδεται στους ογκογόνους HPV;

 • Πιστεύεται ότι 40%-50% των καρκίνων στο αιδοίο σχετίζονται με HPV. 
 • Από τα στατιστικά στοιχεία σε Ευρώπη και Αμερική προκύπτει ότι παρατηρείται αυξανόμενη τάση των σχετιζόμενων με HPV καρκίνων στο αιδοίο, που αποδίδεται στην επιδημική έξαρση των μολύνσεων από τους HPV.

Ποιοι παράγοντες αυξάνουν την πιθανότητα για καρκίνο στο αιδοίο;

 • Ιστορικό VIN ή άλλων ενδοεπιθηλιακών νεοπλασιών ή άλλου καρκίνου που σχετίζεται με HPV στο κατώτερο γεννητικό σύστημα ή στην περιοχή του πρωκτού.
 • Ιστορικό κονδυλωμάτων
 • Ηλικία: ο κίνδυνος αυξάνεται από την τέταρτη δεκαετία της ζωής και μετά.
 • Κάπνισμα: σε γυναίκες με ιστορικό μόλυνσης από ογκογόνους HPV, το κάπνισμα αυξάνει τον κίνδυνο καρκινογένεσης στο αιδοίο.

Ποια είναι τα συμπτώματα; Πώς εμφανίζεται;

Ο αρχόμενος καρκίνος του αιδοίου που οφείλεται στους HPV δεν προκαλεί συνήθως συμπτώματα. Αργότερα η αλλοίωση εμφανίζεται ως:

 • έλκος (πληγή)
 • εκβλάστηση ή υπερυψωμένη αλλοίωση σε σχέση με το υπόλοιπο δέρμα
 • πιο σκληρή περιοχή που έχει «τάση»

Το χρώμα της αλλοίωσης μπορεί να είναι πιο ανοιχτό ή πιο σκούρο από το δέρμα του αιδοίου ή να φαίνεται ροζ ή κόκκινο.

Πώς γίνεται η διάγνωση; 

Η διάγνωση γίνεται με την κλινική εξέταση και με τη λήψη βιοψίας.

Τι γίνεται εάν η βιοψία δείξει καρκίνο;

Μετά τη διάγνωση γίνεται η σταδιοποίηση. 

Για να γίνει σταδιοποίηση, απαιτούνται, εκτός από τη γυναικολογική εξέταση, και άλλες εξετάσεις, όπως:

 • Κολποσκόπηση
 • Κυστεοσκόπηση
 • Πρωκτοσκόπηση
 • Ακτινολογικές εξετάσεις (ακτινογραφία θώρακος, αξονική τομογραφία) κτλ.

Πώς αντιμετωπίζεται ο καρκίνος του αιδοίου;

Υπάρχουν διαφορετικές θεραπευτικές προσεγγίσεις ανάλογα με το στάδιο του καρκίνου.

Οι τρεις κύριες θεραπευτικές μέθοδοι είναι:

 • χειρουργική αντιμετώπιση
 • ακτινοθεραπεία
 • χημειοθεραπεία

Ο αρχόμενος καρκίνος στο αιδοίο αντιμετωπίζεται χειρουργικά, ενώ σε πιο προχωρημένη φάση για την αντιμετώπισή του χρησιμοποιούνται συνδυασμοί των ανωτέρω μεθόδων.

Είναι δυνατόν να προληφθούν οι καρκίνοι του αιδοίου που σχετίζονται με τους HPV;

Η πλειονότητα αυτών των καρκίνων προλαμβάνεται, εάν εφαρμοστούν τα ακόλουθα μέτρα:

 • Προληπτικά μέτρα για τον περιορισμό του κινδύνου μόλυνσης από HPV (εμβολιασμός, χρησιμοποίηση προφυλακτικού, περιορισμός σεξουαλικών συντρόφων).
 • Προληπτικοί περιοδικοί έλεγχοι από τον γυναικολόγο, ιδιαίτερα στις γυναίκες που έχουν εκδηλώσει προκαρκινικές αλλοιώσεις σε τράχηλο μήτρας, κόλπο ή πρωκτό από HPV.