Αν μολυνθώ από HPV θα πάθω καρκίνο;

Όχι. Η μόλυνση είναι πολύ συχνή στον πληθυσμό και οι καρκίνοι σχετικά σπάνιοι. Συνήθως υπερισχύει η άμυνά μας (ανοσοποιητικό σύστημα) και έχουμε μια παροδικ’η λοίμωξη, η οποία καταστέλλεται μέσα σε μια διετία.

Έχει αποδειχθεί από μελέτες που έχουν γίνει σχετικά με την καρκινογένεση στον τράχηλο της μήτρας, ότι μόνο σε περιπτώσεις με επιμένουσα ή υποτροπιάζουσα λοίμωξη, από HPV υψηλού κινδύνου, υπάρχει αυξημένη πιθανότητα να δημιουργηθούν προκαρκινικές αλλοιώσεις και καρκίνος.

Στο 10% περίπου των γυναικών, η μόλυνση από τους ογκογόνους HPV δεν καθίσταται δυνατόν να κατασταλεί από το ανοσοποιητικό τους σύστημα. Αυτή η μικρή μερίδα βρίσκεται σε αυξημένο κίνδυνο για εμφάνιση προκαρκινικών αλλοιώσεων και καρκίνων στο μέλλον.