Επεμβάσεις καταστροφής της ζώνης μετάπλασης

Οι επεμβάσεις καταστροφής της ζώνης μετάπλασης είναι:

  1. η εξάχνωση με laser και
  2. η κρυοπηξία.

Λόγω της καταστροφής του ιστού κατά την επέμβαση δεν υπάρχει δυνατότητα ιστολογικής εξέτασης. Γι’ αυτό τον λόγο οι συγκεκριμένες τεχνικές δεν εφαρμόζονται όταν υπάρχει έστω και το παραμικρό ενδεχόμενο να υποκρύπτεται αρχόμενο καρκίνωμα από πλακώδη ή αδενικά κύτταρα μέσα στον ιστό που θα καταστραφεί.