Ποιες γυναίκες διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο για καρκίνο του τραχήλου της μήτρας;

Οι ακόλουθες παράμετροι αυξάνουν τον κίνδυνο για εμφάνιση καρκίνου:

  • Πολλαπλοί σεξουαλικοί σύντροφοι ή σύντροφος που έχει στο ιστορικό του πολλαπλούς σεξουαλικούς συντρόφους (αυξάνεται η πιθανότητα να κολλήσετε ογκογόνους HPV)
  • Μικρή ηλικία έναρξης σεξουαλικών επαφών (<18 ετών)
  • Ατομικό ιστορικό προκαρκινικών αλλοιώσεων στο κατώτερο γεννητικό σύστημα
  • Κάπνισμα
  • Ιστορικό άλλων σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων (π.χ. χλαμύδια)
  • Κακή λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος
  • Κληρονομικό ιστορικό καρκίνου του τραχήλου της μήτρας