Προκαρκινικές αλλοιώσεις του πρωκτικού σωλήνα (AΙN) και της περιπρωκτικής περιοχής (PaIN)

Τι είναι οι αλλοιώσεις AIN;

Έχουν περιγραφεί σαφώς προκαρκινικές αλλοιώσεις που προηγούνται της εμφάνισης του καρκίνου στον πρωκτικό σωλήνα.

Στον πρωκτικό σωλήνα, στο ύψος του σφιγκτήρα του πρωκτού, υπάρχει μεταπλαστικό επιθήλιο (όπως και στον τράχηλο της μήτρας). Οι ενδοεπιθηλιακές αλλοιώσεις τις οποίες προκαλούν οι HPV στην περιοχή ονομάζονται ΑΙΝ (Anal Intraepithelial Neoplasia – Ενδοεπιθηλιακή Νεοπλασία Πρωκτού).

Πιστεύεται ότι οι αλλοιώσεις AIN συμπεριφέρονται όπως και οι αντίστοιχες αλλοιώσεις CIN στον τράχηλο της μήτρας (εξορμώνται και οι δύο από πλακώδη επιθήλια μεταπλαστικού τύπου).

Πώς ταξινομούνται οι αλλοιώσεις AIN;

Η ταξινόμηση των αλλοιώσεων ΑΙΝ γίνεται κατ’ αντιστοιχία με τις αλλοιώσεις CIN του τραχήλου της μήτρας.

Εάν τα άτυπα κύτταρα καταλαμβάνουν ολόκληρο το πάχος του επιθηλίου, οι αλλοιώσεις ονομάζονται AIN3. Στις περιπτώσεις εκείνες που καταλαμβάνουν τα δύο κατώτερα τριτημόρια ονομάζονται AIN2, και εάν καταλαμβάνουν μόνο το κατώτερο τριτημόριο του επιθηλίου, ονομάζονται AIN1.

Τι πρόγνωση έχουν οι αλλοιώσεις AIN;

Η φυσική ιστορία της καρκινογένεσης στον πρωκτικό σωλήνα δεν έχει διευκρινισθεί πλήρως, όπως η αντίστοιχη διαδικασία στον τράχηλο της μήτρας. Έχουν όμως δημοσιευτεί αρκετές μελέτες τα τελευταία δέκα χρόνια που οδηγούν σε παρόμοια συμπεράσματα όσον αφορά τη δυναμική των αλλοιώσεων για καρκινογένεση.

Οι αλλοιώσεις AIN1 θεωρούνται ελαφρές φλεγμονώδεις αλλοιώσεις, ονομάζονται και «χαμηλού βαθμού» και αναφέρονται με τον διεθνή όρο LSIL.

Οι αλλοιώσεις AIN2 και AIN3 κατατάσσονται ως «υψηλού βαθμού» ή HSIL και θεωρούνται προκαρκινικές.

Τι είναι οι αλλοιώσεις PaIN και πώς ταξινομούνται;

PaIN (Peri-Anal Intraepithelial Neoplasia): Ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία του επιθηλίου του δέρματος στην περιοχή γύρω από τον πρωκτό. Η συμπεριφορά των αλλοιώσεων PaIN είναι αντίστοιχη των αλλοιώσεων VIN (στο αιδοίο).

Ποια άτομα διατρέχουν κίνδυνο για εμφάνιση ΑΙΝ και PaIN;

Ομάδες υψηλού κινδύνου για εμφάνιση AIN θεωρούνται οι εξής:

 • Άτομα με χρόνια ανοσοκαταστολή λόγω μόλυνσης από HIV (AIDS)
 • Άτομα σε χρόνια φαρμακευτική ανοσοκαταστολή (με μεταμοσχευμένα όργανα, χρόνιοι χρήστες κορτιζόνης κτλ.)
 • Γυναίκες με ιστορικό προκαρκινικών αλλοιώσεων στο κατώτερο γεννητικό σύστημα
 • Άτομα που έχουν πρωκτικές επαφές
 • Άτομα με ιστορικό κονδυλωμάτων στον πρωκτό
 • Ο κίνδυνος φαίνεται να αυξάνεται σε μεγαλύτερες ηλικίες και σε άτομα που καπνίζουν

Ποια προληπτικά μέτρα συνιστώνται;

 • Εμβολιασμός
 • Προληπτικός έλεγχος για εντοπισμό αλλοιώσεων σε ομάδες του πληθυσμού που θεωρούνται υψηλού κινδύνου
 • Ασφαλέστερο σεξ με χρήση προφυλακτικού, επιλογή σεξουαλικού συντρόφου, περιορισμό στον αριθμό των σεξουαλικών συντρόφων
 • Διακοπή καπνίσματος και υγιεινός τρόπος ζωής
 • Υγιεινός τρόπος ζωής

Υπάρχουν συμπτώματα από τις αλλοιώσεις ΑΙΝ/PaIN;

Συνήθως δεν υπάρχουν συμπτώματα. Σε μεμονωμένες περιπτώσεις οι ασθενείς αναφέρουν κνησμό ή παράξενη έκκριση από τον πρωκτικό σωλήνα.
Check here English Version
Διαβάστε Επίσης