Αδενοκαρκίνωμα τραχήλου μήτρας In Situ – AIS

Τι είναι AIS;

Οι αλλοιώσεις AIS είναι σοβαρές προκαρκινικές αλλοιώσεις στον τράχηλο της μήτρας.

Εντοπίζονται στο αδενικό επιθήλιο του τραχήλου. 

Οι αλλοιώσεις AIS εάν αφεθούν χωρίς θεραπεία εξελίσσονται σε διηθητικό αδενοκαρκίνωμα.

Πολλές φορές συνυπάρχουν με αλλοιώσεις CIN2, CIN3 ή HSIL (που είναι προκαρκινικές αλλοιώσεις από το πλακώδες επιθήλιο).

Είναι σημαντικό ότι αρκετές φορές οι αλλοιώσεις AIS συνυπάρχουν με διηθητικό αδενοκαρκίνωμα.

Τι συμπτώματα έχουν οι αλλοιώσεις AIS;

Δυστυχώς οι αλλοιώσεις AIS δεν προκαλούν κανένα σύμπτωμα και η γυναίκα που τις έχει δεν μπορεί να το γνωρίζει.

Πώς γίνεται η διάγνωση των αλλοιώσεων;

Συνήθως ανευρίσκονται HPV υψηλού κινδύνου στο HPV τεστ ή ύποπτα κύτταρα στο τεστ Παπανικολάου.

Ακολουθεί κολποσκόπηση στην οποία αποφασίζεται εάν θα ληφθούν βιοψίες ή εάν θα γίνει αμέσως κωνοειδής εκτομή και απόξεση του ενδοτραχηλικού σωλήνα.

Ποιά είναι η θεραπευτική αντιμετώπιση;

Επιβάλλεται να γίνεται πάντοτε κωνοειδής εκτομή και απόξεση ενδοτραχηλικού σωλήνα. Πρέπει τα χειρουργικά όρια του κώνου και τα ξέσματα από τον ενδοτραχηλικό σωλήνα να είναι ελεύθερα αλλοιώσεων.

Εάν τα όρια είναι θετικά συνιστάται επανάληψη της κωνοειδούς εκτομής.

Σε γυναίκες που έχουν ολοκληρώσει την τεκνοποίηση συνιστάται προληπτική αφαίρεση της μήτρας