Σε ποια λογική βασίζονται οι επεμβάσεις και τι προετοιμασία απαιτείται;

Οι προκαρκινικές αλλοιώσεις συνήθως βρίσκονται στη ζώνη μετάπλασης. Η ζώνη μετάπλασης είναι η περιοχή του τραχήλου στην οποία οι ογκογόνοι HPV προκαλούν καρκίνο από πλακώδη κύτταρα. Ο καρκίνος από αδενικά κύτταρα είναι σπανιότερος και αφορά το αδενικό επιθήλιο που καλύπτει εσωτερικά τον σωλήνα του τραχήλου (σχήμα).

Με τις επεμβάσεις αυτές δεν απαλλάσσεται ο οργανισμός της γυναίκας από τον ή τους HPV.

Οι επεμβάσεις γίνονται για τη θεραπεία των προκαρκινικών αλλοιώσεων και την αφαίρεση ή την καταστροφή της ζώνης μετάπλασης, που αποτελεί το πρόσφορο έδαφος πάνω στο οποίο ο ογκογόνος ιός θα προκαλέσει και νέες αλλοιώσεις. Έτσι μειώνεται πάρα πολύ η πιθανότητα επανεμφάνισης προκαρκινικών αλλοιώσεων και καρκίνου.

Απαιτείται κάποια προετοιμασία της ασθενούς πριν από την επέμβαση;

  • Το ενδεχόμενο εγκυμοσύνης πρέπει να αποκλεισθεί.
  • Η ασθενής ελέγχεται για την ύπαρξη μικροβιακής φλεγμονής. Εάν ανακαλυφθεί φλεγμονή (π.χ. από χλαμύδια κτλ.), πρέπει να θεραπευτεί πρώτα και μετά να γίνει η επέμβαση.
  • Η επέμβαση προγραμματίζεται αμέσως μετά την έμμηνη ρύση.
  • Πριν από την επέμβαση η ασθενής ενημερώνεται λεπτομερώς για τα οφέλη αλλά και για τους κινδύνους και τις πιθανές επιπλοκές και υπογράφει σχετική συναίνεση.