Εάν μια γυναίκα μολυνθεί από ογκογόνο HPV, θα δημιουργηθεί αμέσως καρκίνος του τραχήλου της μήτρας;

Όχι. Η καρκινογένεση στον τράχηλο της μήτρας είναι μια χρονοβόρα διαδικασία. Μεσολαβούν αρκετά χρόνια από τη μόλυνση μέχρι την εμφάνιση του καρκίνου.