Το αντικείμενο του βιβλίου είναι η πρώιμη διάγνωση και αντιμετώπιση των προκαρκινικών αλλοιώσεων στο κατώτερο γεννητικό σύστημα της γυναίκας. Μεγάλο μέρος του βιβλίου καταλαμβάνεται από άτλαντα κολποσκόπησης στο οποίο αναφέρεται κάθε περιστατικό με το ιστορικό του και τις φωτογραφίες από την εξέταση. Επίσης αποτελεί την πρώτη αναφορά στην ελληνική βιβλιογραφία των μεθόδων χειρουργικής με laser (διοξειδίου του άνθρακα) και με υψίσυχνο ρεύμα (επέμβαση leep).