Πόσο αξιόπιστη είναι η κολποσκόπηση;

Η κολποσκόπηση είναι υποκειμενική εξέταση. Εξυπακούεται ότι πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο γιατρό. Η ακρίβεια της διάγνωσης εξαρτάται από πολλές παραμέτρους. Ο γιατρός συνεκτιμά και τα ευρήματα των υπόλοιπων εξετάσεων, όπως και στοιχεία από το ιστορικό της ασθενούς. Στις περιπτώσεις εκείνες όπου υπάρχει κίνδυνος να διαφύγει καρκίνος (όπως π.χ. όταν το τεστ Παπανικολάου δείχνει προκαρκινικές αλλοιώσεις – HSIL και στην κολποσκόπηση φαίνονται εκτεταμένες αλλοιώσεις) επιβάλλεται να μη βασιστεί κανείς στην κολποσκοπική εικόνα και σε μεμονωμένες βιοψίες αλλά να αφαιρεθεί τμήμα του τραχήλου.
Check here English Version
Διαβάστε Επίσης