Σε τι χρησιμεύει η κολποσκόπηση;

Το κολποσκόπιο είναι πολύ χρήσιμο για τον εντοπισμό των προκαρκινικών αλλοιώσεων και του καρκίνου. Η κολποσκόπηση μας βοηθά να εντοπίσουμε ύποπτες περιοχές –που δε φαίνονταν στην εξέταση με γυμνό μάτι– και, εάν κριθεί σκόπιμο, να πάρουμε βιοψίες (μικρά τμήματα ιστού).

Επίσης μας χρησιμεύει στο να οριοθετήσουμε τη ζώνη μετάπλασης, που είναι η συνηθέστερη εστία καρκινογένεσης στον τράχηλο της μήτρας, και να καθορίσουμε τις επόμενες κινήσεις μας (διαγνωστικά ή χειρουργικά).

Ο ρόλος της κολποσκόπησης είναι να κατευθυνθεί ο γιατρός σωστά και να αποφασίσει από πού θα πάρει βιοψίες ή πώς θα σχεδιάσει την αφαίρεση μιας ευρύτερης περιοχής με κύριο στόχο να μη διαφύγει διηθητικός καρκίνος.
Check here English Version
Διαβάστε Επίσης