Τι αξιοπιστία έχει η βιοψία που λαμβάνεται κατά την κολποσκόπηση;

Η ερώτηση αυτή θα μπορούσε να τεθεί και αλλιώς. Μπορεί η βιοψία να μη δείξει το πρόβλημα;

Η κολποσκοπική βιοψία είναι αξιόπιστη με την προϋπόθεση ότι έχει ληφθεί από το σωστό σημείο.

Υπάρχει ο ανθρώπινος υποκειμενικός παράγοντας, που έχει να κάνει με την εμπειρία του γιατρού. Υπάρχουν όμως και τα όρια της κολποσκόπησης, επειδή κατά τη διαδικασία αυτή επισκοπείται μόνον η επιφάνεια του επιθηλίου.

Ο εξειδικευμένος γιατρός γνωρίζει τα όριά του και τα όρια της εξέτασης και θα σας συμβουλεύσει κατάλληλα.
Check here English Version
Διαβάστε Επίσης