Τι είναι κολποσκόπηση;

Κολποσκόπηση είναι η επισκόπηση του δέρματος και των του κατώτερου γεννητικού συστήματος (τράχηλος της μήτρας, κόλπος και αιδοίο) μέσω του κολποσκοπίου. Όπως φαίνεται στην εικόνα της προηγούμενης σελίδας, η γυναίκα ξαπλώνει στη εξεταστική καρέκλα ακριβώς στη θέση που γίνεται και η γυναικολογική εξέταση. Εξειδικευμένος γιατρός επισκοπεί μέσω του κολποσκοπίου τους βλεννογόνους στο κατώτερο γεννητικό σύστημα.

Με τη βοήθεια του κολποσκοπίου εξετάζεται επίσης και η περιοχή γύρω από τον πρωκτό και ο πρωκτικός σωλήνας. Η συγκεκριμένη εξέταση ονομάζεται «πρωκτοσκόπηση υψηλής ευκρίνειας» (high resolution anoscopy) σε αντιδιαστολή με την απλή πρωκτοσκόπηση.

Το δέρμα καλύπτει το σώμα μας εξωτερικά, ενώ οι βλεννογόνοι καλύπτουν τις εσωτερικές κοιλότητες <a href="https://mortakis.hpvinfocenter.gr/index.php/tooltips#blenogonoi">Περισσότερα</a>Check here English Version
Διαβάστε Επίσης