Χρησιμοποιείται το κολποσκόπιο και στο χειρουργείο;

Το κολποσκόπιο χρησιμοποιείται και στο χειρουργείο κατά τη διάρκεια ειδικών επεμβάσεων. Π.χ. στην επέμβαση LEEP ο χειρουργός επισκοπεί το χειρουργικό πεδίο μέσω του κολποσκοπίου. Του παρέχεται έτσι αφενός η δυνατότητα μεγέθυνσης του πεδίου στο οποίο χειρουργεί και αφετέρου καλύτερος φωτισμός για να αφαιρέσει με ακρίβεια την περιοχή με τις αλλοιώσεις.

Υπάρχει επίσης η δυνατότητα να συνδεθεί το κολποσκόπιο με το μηχάνημα που παράγει ακτίνες laser διοξειδίου του άνθρακα. Με τη βοήθεια ειδικού χειριστηρίου ο γιατρός κατευθύνει τη δέσμη laser πάνω στην αλλοίωση με ακρίβεια χιλιοστόμετρου.
Check here English Version
Διαβάστε Επίσης