Λαπαροσκοπική Επέμβαση: Ασφαλής και Ελάχιστα Επεμβατική Τεχνική

Η λαπαροσκόπηση είναι ένας τρόπος ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής επέμβασης που διενεργείται μέσω πολύ μικρών τομών στο κοιλιακό τοίχωμα. Διαφέρει από την  κλασική ανοικτή χειρουργική, όπου οι τομές στο κοιλιακό τοίχωμα είναι αρκετά μεγαλύτερες.

Η λαπαροσκόπηση, επιτρέπει την εξέταση του εσωτερικού της πυέλου αλλά και ολόκληρης της κοιλιάς.

Εφαρμόζεται τόσο για διαγνωστικούς όσο και και για θεραπευτικούς σκοπούς. 

Έχει το μεγάλο πλεονέκτημα ότι ακόμη και όταν γίνεται για καθαρά διαγνωστικούς σκοπούς, μόλις βρεθεί κάτι παθολογικά που χρήζει χειρουργικής διόρθωσης, αυτό μπορεί να γίνει στον ίδιο χρόνο και να μην ταλαιπωρηθεί ξανά η ασθενής.

Ακόμη πιο σημαντικά πλεονεκτήματα είναι η μείωση των ημερών νοσηλείας, η ελαχιστοποίηση του μετεγχειρητικού πόνου και οι πολύ μικρές ουλές που μετά από 1 έτος δεν φαίνονται καθόλου.

Διαβάστε περισσότερα