Υστεροσκόπηση: Επισκόπηση της κοιλότητας της μήτρας με ακρίβεια

Διακρίνουμε τη διαγνωστική και τη χειρουργική υστεροσκόπηση

Διαγνωστική υστεροσκόπηση είναι η επισκόπηση της ενδομητρικής κοιλότητας και του τραχηλικού σωλήνα με τη βοήθεια ειδικού ενδοσκοπίου που ονομάζεται υστεροσκόπιο.

Χειρουργική υστεροσκόπηση είναι η διενέργεια χειρουργικής επέμβασης (πχ αφαίρεση πολύποδα, αφαίρεση ινομυώματος, λύση συμφύσεων, διατομή διαφράγματος μήτρας κ.α.) μέσω του υστεροσκοπίου.

Συνήθεις ενδείξεις για υστεροσκόπηση είναι οι εξής:

  • Αιμορραγίες (μητρορραγία, μηνορραγία)
  • Υποψία πολύποδα ή ινομυώματος
  • Υποψία ενδομητρικών συμφύσεων ή διαφράγματος μήτρας

Η διαγνωστική υστεροσκόπηση συνήθως συνδυάζεται με χειρουργική επέμβαση μέσω του υστεροσκοπίου. Η διαδικασία γίνεται με χορήγηση γενικής αναισθησίας.

Συνήθως απαιτείται μόνο βραχεία νοσηλεία και δεν υπάρχει μετεγχειρητικος πόνος.

Διαβάστε περισσότερα